Regulamin użytkowania strony ForexBack

 

Definicje:

ForexBack – oznacza firmę FOREXBACK s.c. z siedzibą ul. Karmelicka 15/5, 31-131, Kraków o numerze NIP:676-24-47-292

Strona – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez ForexBack, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez ForexBack, a także innych zasobów sieci Internet.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu ForexBack.pl.

Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez ForexBack.pl.

§ 1

Aby korzystać z usług ForexBack należy zaakceptować warunki niniejszego regulaminu. Rejestracja i korzystanie z ForexBack oznacza zaakceptowanie przez użytkownika warunków zawartych w regulaminie.

§ 2

ForexBack zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie.

§ 3

ForexBack w ramach Serwisu ForexBack.pl świadczy usługi polegające na odzyskiwaniu części opłat transakcyjnych (spread) które użytkownik ponosi poprzez inwestycje u brokera polecanego przez stronę. Aktualne stawki oferowanych zwrotów podawane są w zakładce brokerzy przy opisach danego brokera. Warunkiem otrzymania zwrotu jest rejestracja u danego brokera poprzez linki ze strony lub wykorzystując identyfikator partnera.

§ 4

ForexBack nie odpowiada za promocje i zniżki oferowane przez podmioty trzecie opisane na stronie.

§ 5

Transakcje na CFD i Forex należą do transakcji lewarowanych i z tego powodu mogą być nieodpowiednie dla wszystkich inwestorów. Transakcje te są obarczone wysokim stopniem ryzyka straty kapitału i jest możliwa strata kwoty większej niż depozyt początkowy oraz depozyt uzupełniający do którego wniesienia klient może zostać wezwany. Do spekulacji klient powinien wykorzystywać wyłącznie środki na których stratę może sobie pozwolić. Prosimy o upewnienie się czy w pełni rozumiecie Państwo ryzyko związane z tego typu transakcjami. Inwestorzy otwierający rachunki inwestycyjne powinni być świadomi ryzyka jakie wiąże się z inwestowaniem środków na rynku CFD i SPOT FOREX. Otwierając rachunek inwestycyjny klient potwierdza, iż zaznajomił się z treścią niniejszego serwisu i posiada wystarczającą wiedzę oraz doświadczenie do przeprowadzania samodzielnych inwestycji.

§ 6

Wszelkie opinie, sygnały, wiadomości, badania, analizy, ceny, lub inne informacje zawarte na tej stronie są podane jako ogólny komentarz rynku i nie stanowi porady inwestycyjnej. Właściciele, operatorzy i podmioty powiązane z ForexBack nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, utratę zysku, bezpośrednio lub pośrednio, które mogą wyniknąć z wykorzystania lub polegania na tych informacjach.

§ 7

Strona zawiera linki do innych stron internetowych ("Linki"). ForexBack nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, w tym bez ograniczeń za linki zawarte na takiej stronie.

§ 8

ForexBack sumiennie płaci wszystkim swoim klientom zebrane zwroty transakcyjne. Dla wszystkich klientów stawki są jednakowe i są podawane na stronie z opisem warunków brokerów. W przypadkach sytuacji, gdy broker z jakichkolwiek powodów odmówi wypłaty zwrotu za danego klienta ForexBack również zastrzega sobie prawo do nie wypłacenia środków.

§ 9

Opłaty za przelew lub płatność paypal mogą być potrącane od kwoty zebranych środków. Minimalne wartości wypłat podane są przy każdej z dostępnej metody wypłaty.

§ 10

Środki zebrane w walutach obcych są przewalutowywane i wypłacane w walucie polskiej zgodnie ze średnim kursem NBP podawanym na dzień wypłaty środków. Wypłaty są wykonywane do 25-ego miesiąca następującego po miesiącu w którym środki zostały zgromadzone.

§ 11

Wszelkie reklamacje powinny być kierowane drogą elektroniczną za pomocą dostępnych form kontaktu elektronicznego lub listownie na adres siedziby spółki.

§ 12

Cała zawartość strony ForexBack podlega prawom autorskim i jest chroniona.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowania przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym do rozpatrywania jakichkolwiek sporów będzie Sąd Rejonowy w Krakowie.

 

 

Wiadomości

13.12.2012 r.
2012/10/02 o 12:24 SZKOLENIE 20.10.2012 WARSZAWA

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez portal partnerski Abc-Rynku.pl

2012/09/18 o 15:32 Nowe analizy walut/indeksów

Chcielibyśmy Państwu zakomunikować, że nasze analizy są dostępne cały czas na stronie www.abc-rynku.pl , na wspomnianym portalu oferujemy także systemy automatyczne oraz szkolenia z analizy technicznej (tej którą sami stosujemy, czyli tylko sprawdzone metody pozwalające odnieść sukces na rynku).

2012/03/14 o 18:52 Codziennie Nowe Analizy !

Codziennie Nowe Analizy wybranych Instrumentów w dziale Analiz.  Gdy tylko zauważymy jakiś ciekawy układ który może przynieść zyski zamieszczamy analizę danego instrumentu. Serdecznie Zapraszamy do Lektury.

2011/12/09 o 12:37 Nowa analiza USD/PLN !

Zapraszamy do zapoznania w sekcji Analiz.


Kontakt:
FOREXBACK s.c.
ul. Karmelicka 15/5, 31-131, Kraków
email: info@forexback.pl
tel: (12) 345 - 01 - 15
tel.kom: 500 - 747 - 222
Informacje o ryzyku:
Transakcje na CFD i Forex należą do transakcji lewarowanych i z tego powodu mogą być nieodpowiednie dla wszystkich inwestorów. Transakcje te są obarczone wysokim stopniem ryzyka straty kapitału i jest możliwa strata kwoty większej niż depozyt początkowy oraz depozyt uzupełniający do którego wniesienia klient może zostać wezwany. Do spekulacji klient powinien wykorzystywać wyłącznie środki na których stratę może sobie pozwolić. Prosimy o upewnienie się czy w pełni rozumiecie Państwo ryzyko związane z tego typu transakcjami. Inwestorzy otwierający rachunki inwestycyjne powinni być świadomi ryzyka jakie wiąże się z inwestowaniem środków na rynku CFD i SPOT FOREX. Otwierając rachunek inwestycyjny klient potwierdza, iż zaznajomił się z treścią niniejszego serwisu i posiada wystarczającą wiedzę oraz doświadczenie do przeprowadzania samodzielnych inwestycji.
forex https://grupacdf.pl/

Forexback © 2016. All rights reserved.
Design: milionoczu Engine: romke.net